Nâng cao chất lượng báo cáo và thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp


Bàn chủ trì Hội thảo
Trong khuôn khổ Dự án “An toàn và sức khỏe cho người lao động – An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ” (GLO/14/20/USA), ngày 4/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y Tế và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo tham vấn “Cải thiện hệ thống báo cáo và thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TBXH); Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế); ông Nick Levintow, Cố vấn trưởng Dự án “An toàn và sức khỏe cho người lao động – An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ”.

Theo báo cáo năm 2017 ở Việt Nam đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó: số vụ TNLĐ chết người là 898 vụ, số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên là 101 vụ; số người chết là 928 người, số người bị thương nặng là 1.915 người, nạn nhân là lao động nữ là 2.727 người.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục Aan toàn Lao động đánh giá: Trên thực tế, nhiều địa phương chưa thực hiện việc báo cáo tình hình tai nạn lao động theo đúng mẫu và thời gian quy định, một số còn không có báo cáo TNLĐ theo loại hình doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc số liệu báo cáo không đầy đủ. Tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở LĐ-TBXH rất thấp. Trong năm 2017, chỉ  có khoảng 5,4% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động, (năm 2016 khoảng 9,5%). Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa nghiêm, chưa đầy đủ, do vậy việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chưa chính xác, chưa đánh giá đúng tình hình thực tế tai nạn lao động. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ báo cáo tai nạn lao động thấp là hệ thống thống kê báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn có những bất cập, khó thưc hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Ông Nick Levintow, Cố vấn trưởng Dự án, thông tin về tình hình TNLĐ trên thế giới của ILO thì trên thế giới trung bình cứ 15s có 1 người chết về TNLĐ và BNN, 1 ngày thì có 6.400 chết và một năm là 2,78 triệu người chết về TNLĐ va BNN. Ước tính thiệt hại từ TNLĐ va BNN chiếm 4/% GDP toàn cầu. Nâng cao kiến thức và nhận thức của các bên liên quan và cộng đồng là việc làm rất quan trọng nhằm giảm thiểu TNLĐ và BNN. “Việc làm bền vững là phải an toàn ”. Ông Nick Levintow nhấn mạnh.

Dưới góc độ  cơ quan quản lý về BNN, bà Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục quản lý môi trưởng y tế (Bộ Y tế), cho biết: Dữ liệu, chất lượng báo cáo của địa phương và Bộ, ngành chưa đầy đủ, kịp thời gian. Số liệu khám BNN và giám định BNN luôn không đồng nhất. Thủ tục giám định BNN phúc tạm nên số liệu BNN luôn thấp hơn so với thực tế. Nhân lực thực hiện công tác báo cáo kiêm nhiệm, thiếu và luân chuyển nhiều, thiếu kiếm thức và kinh nghiệm…

Ông Hà Tất Thắng còn cho rằng, phòng ngừa TNLĐ và BNN là vấn đề cần được ưu tiên và  yếu tố cơ bản quan trọng góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu TNLĐ và BNN. Để đạt thành công trong công tác phòng ngừa là phải có những thông tin rõ ràng về  an toàn vệ sinh lao động, số vụ TNLĐ và BNN, mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân. Không có dữ liệu kịp thời, chính xác và cụ thể thì sẽ rất khó khăn để phát triển các chương trình ở cấp quốc gia. Do đó, không chỉ ở Việt Nam mà mỗi quốc gia cần làm tốt chức năng và hiệu quả hệ thống báo cáo và thống kê TNLĐ và BNN. Hiện, Bộ LĐ-TBXH đã giao cho Cục An toàn Lao động xây dựng dự án lớn về Cơ sở dữ liệu ATVSLĐ, nhằm kết nối thông tin ATVSLĐ giữa Trung ương và địa phương, xã, phường, doanh nghiệp… Khi dự án hoàn thành công tác báo cáo sẽ được thực hiện thông qua hệ thống mạng, giúp cho công tác quản lý ATVSLĐ rất nhanh chóng và thuận lợi, chính xác…