Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam nhận dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình

Liên hệ: 0963.500.911

=> Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

1. Hồ sơ:

+ 05 ảnh 3×4

+ Bằng tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH (03 bản công chứng)

 + Chứng minh thư (03 bản công chứng)

2.  Yêu cầu:

a) Có bằng Đại học:

+ Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên.

+ Đã được đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát xây dựng.

+ Trong trường hợp đặc biệt, hãy liên hệ: 0963.500.911 để được hướng dẫn, tư vấn.

b) Có bằng TC/CĐ

+ Có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên.

+ Được đào tạo lớp giám sát thi công xây dựng công trình.

+ Trong trường hợp đặc biệt, hãy liên hệ: 0963.500.911 để được hướng dẫn, tư vấn.

3. Hình dáng và nội dung của chứng chỉ

– Hình dáng

+ Chứng chỉ Bộ Xây Dựng phát hành, 

+ Đối với người tốt nghiệp ĐH có màu đỏ. Tốt nghiệp TC, CĐ có màu hồng

– Nội dung:

+ Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, trình độ.

+ Trình độ chuyên môn và lĩnh vực, phạm vi được cấp phép

+ Thời hạn của chứng chỉ  

Liên hệ: 0963.500.911Павелко ФФУстоматология вwebcams free sexmato gamesработа на дому преимущества и недостаткиигорь помочилин