Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam nhận dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình

Liên hệ: 0963.500.911

=> Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất

1. Hồ sơ bao gồm:

+ 05 ảnh 3×4

+ Bằng tốt nghiệp ĐH (03 bản công chứng)

+ Chứng minh thư (03 bản công chứng)

2.  Yêu cầu:

+ Có kinh nghiệm 05 năm

+ Trong trường hợp đặc biệt, hãy liên hệ: 0963.500.911 để được hướng dẫn, tư vấn.

3 . Đánh số chứng chỉ 

– Số chứng chỉ hành nghề được ký hiệu theo dạng sau: KS-XY-abcde, trong đó:

+ KS: Ký hiệu loại chứng chỉ hành nghề kỹ sư

+ XY: Mã số điện thoại của địa phương.

+ abcde: Số thứ tự của chứng chỉ hành nghề, gồm 5 chữ số. Ví dụ: 00351

+ Đối với chứng chỉ xin cấp lại thì sau số thứ tự  là A, B hay C tương ứng với lần xin lại 1,2 hay 3

3.  Hình thức và nội dung của chứng chỉ

– Hình thức

+ Chứng chỉ do Bộ Xây Dựng thống nhất phát hành, bằng bìa cứng,

+Bìa ngoài có màu nâu

– Nội dung

+ Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, trình độ.

+ Trình độ chuyên môn và lĩnh vực, phạm vi được cấp phép

+ Thời hạn của chứng chỉ

Liên hệ giải đáp mọi thắc mắc: 0963.500.911павленко андрей днепропетровскаккаунт создать googleревитоника аннет марафон видеокупить б у компьютер в москветемные кругиdomendva.xyz