Viện ESC Việt Nam Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cẩu. Tổ chức thi và nâng bậc nghề vận hành cẩu 3/7, 4/7, 5/7, Tổ chức các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng… cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

chung-chi-van-hanh-cau, chung-chi-lai-cau
Mẫu chứng chỉ nghề vận hành cẩu

chung-chi-van-hanh-may-cau
Mẫu chứng chỉ vận hành máy cẩu

Mục tiêu đào tạo:
– Kiến thức:
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong và cần trục;
+ Có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở cần truc, cầu truc.
+ Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành cẩu.
– Kỹ năng:
+ Điều khiển thành thạo một số cần trục thông dụng. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
+ Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.