Bằng chứng cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp

THÁCH THỨC KINH DOANH

Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các tiêu chuẩn do các doanh nghiệp tự xây dựng, các quy định luật pháp cũng như các tiêu chuẩn của các nhà bán lẻ. Sự gia tăng về số lượng tiêu chuẩn gây nhiều khó khăn cho tổ chức doanh nghiệp trong việc áp dụng. Bên cạnh đó, các nguyên tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới và an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành chủ đề quan trọng đối với tất cả các bên hữu quan trong giây chuyền cung ứng thực phẩm. Điều đó đặt ra nhu cầu cấp bách về một tiêu chuẩn quốc tế quy định các nguyên tắc chung về an toàn thực phẩm. 

GIẢI PHÁP

Tiêu chuần ISO 22000 là gì?
Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai để chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro.

Lợi ích chủ yếu của chứng nhận ISO 22000 là gì?
 Tạo ấn tượng tốt hơn đối với khách hàng.
 Tăng tính minh bạch.
 Tổ chức sản xuất tốt hơn với khả năng cung cấp thực phẩm an toàn và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật và quy định hiện hành. 
 Tối thiểu hóa các rủi ro quan trọng ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh thực phẩm. Phiên bản ISO 22000:2018 có hiệu lực từ tháng sáu năm 2018 giúp Tổ chức tư duy dựa trên rủi ro cho phép một tổ chức xác định các yếu tố có thể làm cho quá trình và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình đi chệch hướng so với các kết quả dự kiến và đưa ra các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động có hại, xử lý rủi ro phù hợp với mục tiêu của tổ chức.     
 Kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ và tối thiểu hóa nguy cơ sai lỗi.
 Nâng cao động lực làm việc của đội ngũ nhân viên bằng cách chú trọng vào thực hiện công việc được giao một cách hiệu quả.
 Là dấu hiệu cho thấy việc chủ động hướng đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp.
 Tập trung vào những thách thức thiết yếu của bạn.

LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ESC VIỆT NAM?

 Kinh nghiệm chuyên môn trong ngành thực phẩm – Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam có khả năng hỗ trợ mọi đối tượng trong chuỗi cung ứng thực phẩm đạt được   sự phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất về Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE). Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam đã phát hành trên 500   giấy chứng nhận trên toàn thế giới.

 Được thừa nhận – Tổ chức Chứng nhận ESC Việt Nam là một thành viên của Ủy Ban Kỹ Thuật, tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO 22000 từ giai đoạn ban đầu.  ESC Việt Nam là tổ chức chứng nhận quốc tế đầu tiên được Tổ chức Công Nhận DANAK công nhận hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000. Hiện nay  ESC Việt Nam được Tổ chức Công nhận quốc tế UKAS công nhận toàn cầu. Đồng thời, ESC Việt Nam cũng cung cấp những chứng nhận mang tính bản địa được   công nhận tại 9 quốc gia.

 Hệ thống văn phòng – Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam hiện diện trên 100 quốc gia. Do đó, khách hàng của Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam sẽ được thụ   hưởng gấp đôi các lợi ích từ sự kết hợp giữa trình độ chuyên môn sâu của các chuyên gia quốc tế với kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc của chuyên gia   trong nước (về ngôn ngữ, văn hóa, luật pháp, phong tục tập quán, …), vì vậy đảm bảo mang lại chất lượng cao.

 Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang   cam kết hướng đến sự ưu tú, vững chắc và đáng tin cậy.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

   Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn cần chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chủ chốt để hiểu   nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất kỳ khác biệt nào nếu có.

   Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả nhất được thiết lập, vận hành và cập nhật trên cơ sở cấu trúc của hệ thống quản lý và hợp nhất với các hoạt động quản lý chung của tổ chức. Điều này đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức và các bên hữu quan. Tiêu chuẩn này được liên kết với tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm tăng độ tương thích của hai tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

   Kiểm soát rủi ro. Một hệ thống hiệu quả có thể kiểm soát các rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mức độ chấp nhận được đối với thành phẩm (hoặc sản   phẩm sẽ được chuyển tiếp sang quá trình tiếp theo trong dây chuyền thực phẩm).

 • Nếu đã được chứng nhận ISO 9001, chúng tôi có nên thay thế bằng ISO 22000 không?

  Không. Tiêu chuẩn ISO 22000 nên được xem là sự bổ sung cần thiết cho ISO 9001. Khi kết hợp lại, hệ thống tích hợp sẽ trở thành hệ thống sản xuất và cung cấp thực phẩm siêu việt. Tuy nhiên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể được áp dụng độc lập với các tiêu chuẩn quản lý khác. Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể được kết hợp hay tích hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý liên quan hiện có khi tổ chức muốn sử dụng (các) hệ thống quản lý hiện có để thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

 • Nếu đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn khác, chúng tôi cần quan tâm đến điều gì?

   Nếu tổ chức doanh nghiệp đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn BRC ((British Retail Consortium) hoặc IFS (International Food Standard) thì tổ chức   doanh nghiệp cần chú trọng đến hoạt động trao đổi thông tin nội bộ và trao đổi thông tin với bên ngoài, chú trọng vào việc văn bản hóa các bản phân   tích theo nguyên tắc HACCP cũng như các tài liệu hỗ trợ và sự cam kết của ban lãnh đạo.
   Nếu tổ chức doanh nghiệp đã được chứng nhận theo DS3027, tiêu chuẩn HACCP của Hà Lan, hoặc các tiêu chuẩn tương tự thì tổ chức doanh nghiệp cần phải chú   trọng đến hoạt động trao đổi thông tin nội bộ và trao đổi thông tin với bên ngoài, các biện pháp quản lý như GMP và các mức độ chấp nhận được cho các   thông số kiểm soát quan trọng.

 • Chúng tôi có nên đào tạo đánh giá viên nội bộ về ISO 22000?

  Tiêu chuẩn ISO 22000 yêu cầu rằng các cuộc đánh giá nội bộ phải được thực hiện bởi các đánh giá viên có năng lực. ESC Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo có thể được tổ chức trong nội bộ doanh nghiệp trong vòng 3 ngày.

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

  Địa chỉ: Tòa nhà HH1C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

  Tel: 024. 666.077.80

  Hotline:  0966.7777.80 – Zalo: 0966.7777.80

  Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn