Khóa học kế toán trưởng

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Chương trình đào tạo kế toán trưởng gồm nhiều chuyên đề, theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012. QĐ: 199/2011/TT-BTC Về việc đào tạo kế [...]

Khóa học chuyên viên kế toán

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Sử dụng được một số phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp. Làm kế toán ngày nay không phải đơn giản lúc nào cũng có thể tính bằng [...]

Khóa học kế toán doanh nghiệp

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Rất nhiều doanh nghiệp cần 1 kế toán phải biết khai báo [...]

Khóa học thực hành kế toán

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Trong thực tế, có rất ít những quyết định đề ra trong kinh doanh không xem xét đến sự ảnh hưởng của thuế. Chúng tôi tin rằng, cùng với các biện pháp khác, tiết kiệm [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
прокурор Чехуновнабор кистей для макияжаpnivmatпочему после еды хочется питькупить macподготовка кожи к макияжу