Hướng dẫn viên du lịch

Tháng Tư 27th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo Thông báo về việc tổ chức khóa học hướng dẫn viên du lịch và cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tại các tỉnh thành trên toàn quốc.  => [...]

Khóa học chuyên viên tài chính ngân hàng

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học tài chính ngân hàng hiện đại nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính và ngân hàng Việt [...]

Khóa học chuyên viên xuất nhập khẩu

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi [...]

Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học quản trị nhân sự cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết. Nhiều người cho rằng công tác nhân sự gây [...]

Khóa học chuyên viên quản trị kinh doanh

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết về chuyên ngành quản trị kinh doanh. SV tốt nghiệp chuyên ngành [...]

Nghiệp vụ thư ký, quản trị văn phòng

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức khóa học Quản trị hành chính văn phòng là một công tác quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào, có ảnh hưởng [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
лобановский александр женаfree adult hook upsчему равен ctr click through rateсамая лучшиеeasy family budgethow is christmas celebrated in russia