THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp nghề năm 2016

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Điện công nghiệp  năm 2016 như sau:

=> Đảm bảo an toàn hàng hải

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

– Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

– Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

  • Nhận thức

– Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

– Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền.

  • Đạo đức – tác phong

– Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật.

– Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

– Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Thể chất – Quốc phòng

  • Thể chất

– Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế.

– Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  • Quốc phòng

– Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

– Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
      Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 An toàn lao động 5 Vật liệu điện
2 Mạch điện 6 Khí cụ điện
3 Vẽ kỹ thuật 7 Điện tử cơ bản
4 Vẽ điện 8 Kỹ thuật nguội
      Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1 Thiết bị điện gia dụng 6 Trang bị điện
2 Đo l­ường điện 7 Thực hành trang bị điện
3 Máy điện 8 PLC cơ bản
4 Sửa chữa và vận hành máy điện 9 Thực tập tốt nghiệp
5 Cung cấp điện
Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Kỹ thuật lắp đặt điện 5 Kỹ thuật lạnh
2 Chuyên đề Điều khiển lập trình cở nhỏ 6 Điều khiển điện khi nén
3 Điện tử ứng dụng 7 Kỹ thuật quấn dây
4 Kỹ thuật số 8 Quấn dây máy điện (nâng cao)

 

THI TỐT NGHIỆP

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 120 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề
– Lý thuyết nghề Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 180 phút
– Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 24h
– Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 24h

 

 Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0963.500.911 – 0904.712.978
Email: info@escvietnam.edu.vn – daotaoesc@gmail.comАндрей Павелко биографияпроверка ссылочной массы сайта онлайнhome banking software freeпоследние самыеотзывы asusперед имплантацией зубов нужно