THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam mở khóa học hành nghề hoạt động đấu thầu được tổ chức theo quy định thông tư 2015/TT-BKH

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

dauthau2 (FILEminimizer)

Thông tư này quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 19 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, các điều 107, 108, 109, 110, 111, 112 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Điều 13 của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

 1. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
 2. NỘI DUNG GIẢNG DẠY
 3. Chuyên đề chung
 4. a) Chuyên đề về Quy tắc đạo đức, ứng xử, tính chuyên nghiệp trong đấu thầu;
 5. b) Chuyên đề về Kỹ năng quản lý bao gồm nội dung về các kỹ năng trong hành nghề hoạt động đấu thầu như: kỹ năng quản lý các nguồn lực, tổ chức công việc hiệu quả; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng đàm phán; kỹ năng quản lý hợp đồng và triển khai…
 6. c) Chuyên đề về những nội dung cơ bản trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 7. Chuyên đề cụ thể

          Tùy theo lĩnh vực đào tạo hành nghề được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, các chuyên đề cụ thể được cơ sở đào tạo xây dựng theo một hoặc nhiều lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu như: tư vấn; phi tư vấn và mua sắm hàng hóa; xây lắp; EPC; đấu thầu thuốc; lựa chọn nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

 1. a) Cách thức lập hồ sơ mời quan tâm, sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu… bao gồm cả những lưu ý trong quá trình lập các hồ sơ này;
 2. b) Cách thức đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất,… bao gồm cả những lưu ý trong quá trình đánh giá các hồ sơ này;
 3. c) Các tình huống cụ thể trong từng lĩnh vực;
 4. d) Chuyên đề về đấu thầu tập trung và đấu thầu qua mạng;
 5. d) Bài tập thực hành.
 1. TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KHÓA
 2. Hình thức kiểm tra: thi viết và thi trắc nghiệm.
 3. Nội dung kiểm tra:
 4. a) Thi viết: trả lời tình huống
 5. b) Thi trắc nghiệm: tối thiểu 30 câu hỏi.
 6. Thời gian kiểm tra:
 7. a) Thi viết: tối thiểu 90 phút
 8. b) Thi trắc nghiệm: tối thiểu 60 phút

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

– Các cơ quan quản lý về đấu thầu

– Các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu

– Các cá nhân, cơ quan có liên quan trong hoạt động đấu thầu

GIẢNG VIÊN – KINH PHÍ

Giảng viên: Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư

Kinh phí: 2.000.000đ/1 Học viên { Bao gồm tài liệu + đĩa CD }

THỦ TỤC NHẬP HỌC – ĐÓNG HỌC PHÍ

Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại Phòng Tuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC 
Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam 
CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội 
CS 2: Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội 
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071

Hotline: 0963.500.911 – 0904.712.978

Email: info@escvietnam.edu.vn – daotaoesc@gmail.comАндрей Павелко детиплатье с высокими сапогами без каблукаadwords реклама мобильных приложенийнабор чугунной посудыможно ли подключить ноутбук к компьютеруvisit to russia