Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 9001: 2008 – 14001:2014 – OHSAS 18001: 2009

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho học viên và giúp cho học viên hiểu khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản lý Chất lượng.

Hoc_ISO

=> Khóa học đánh giá nội bộ

1. Mục đích lớp học

– Giúp cho học viên nắm vững yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống Quản lý Chất lượng.
– Tầm quan trọng của việc bảo vệ Chất lượng và sự tham gia của mỗi cá nhân vào trong Hệ thống Quản lý Chất lượng.
2. Đối tượng tham dự lớp học
Tất cả các cán bộ nên tham gia khóa học này để tìm hiểu về Hệ thống Quản lý Chất lượng , giúp Doanh nghiệp có được những kiến thức chuẩn về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 .
3. Lợi ích tham dự của lớp học
– Học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về Hệ thống Quản lý Chất lượng – Khái niệm và các nguyên tắc.
– Công việc kinh doanh sẽ được cải thiện như thế nào khi áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng.
– Các nguyên tắc quản lý chất lượng sẽ hổ trợ bạn trong công việc như thế nào
– Cấu trúc chính của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
– Hiểu được nội dung chính của tiêu chuẩn.
– Tại sao cần áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng – Mục tiêu, lợi ích của Hệ thống Quản lý Chất lượng.
4.  Thời gian và học phí
– Học phí: 1.200.000đ/học viên ( ưu đãi khi đăng ký theo nhóm)
– Thời gian học: 2 ngày
–  Ngôn ngữ học và ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt

KHÓA HỌC NHẬN THỨC HTQL MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004

1. Mục đích lớp học: Khóa học này giúp cho học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hành xây dựng & áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001- 2004 nhằm nâng cao trình độ về Quản lý Môi trường, đem lại kết quả tốt nhất đối với việc kiểm soát ảnh hưởng của Môi trường do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

2. Đối tượng tham dự: Tất cả các cán bộ CNV trong các tổ chức, các công ty nên tham gia khóa học này để tìm hiểu về Hệ thống Quản lý Môi trường giúp Doanh nghiệp có được những kiến thức chuẩn về bộ tiêu chuẩn ISO 14001: 2004.
3. Thời gian và học phí
– Thời gian học: 2 ngày

– Học phí: 1.200.000đ/học viên (Bao gồm tài liệu, chứng chỉ)

KHÓA HỌC  HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001:2007

An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp là yếu tố hàng đầu cần được quan tâm và nhận thức cao trong tất cả các loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong khối sản xuất.
1. Mục đích lớp học

– Giúp cho học viên nắm vững yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007– Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
– Tầm quan trọng của việc bảo vệ chất lượng và sự tham gia của mỗi cá nhân vào trong Hệ Thống Quản Lý của Doanh nghiệp.
2. Đối tượng tham dự: Tất cả các cán bộ CNV nên tham gia khóa học này để tìm hiểu về Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp giúp DN có được những kiến thức chuẩn về bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007.
 3. Lợi ích của lớp học
– Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp – Khái niệm và các nguyên tắc.
– Công việc kinh doanh sẽ được cải thiện như thế nào khi áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
– Các nguyên tắc Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp sẽ hỗ trợ bạn trong công việc như thế nào.
– Cấu trúc chính của bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007.
– Hiểu được nội dung chính của tiêu chuẩn.
– Tại sao cần áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp – Mục tiêu và lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
4. Thời gian và học phí
– Thời gian học: 2 ngày

– Ngôn ngữ học và ngôn ngữ tài liệu:    Tiếng Việt

– Học phí: 1.300.000đ/học viên (Gồm tài liệu, chứng chỉ)

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: Đội ngũ giảng viên là những chuyên viên tư vấn – đào tạo đã trải qua kinh nghiệm thực tế ở nhiều công ty khác nhau. Nhờ vậy, quá trình đào tạo mang tính thực tế và tính ứng dụng cao..Nội dung đào tạo điều chỉnh phù hợp với thời lượng và tình hình thực tế của từng doanh nghiệp

Mọi chi tiết về khóa học và cấp chứng chỉ ISO tại Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam xin liên hệ:
Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam
CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
CS 2: Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0963.500.911
Email:daotaoesc@gmail.com
Yahoo: daotaoesc
Skyper: daotaoescЧехунов Дениснаборы посуды купить спбкак выбрать казан для плованужна лиинтернет магазин продажи ноутбуковmacbook pro