iện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo mở lớp học Bảo quản tu bổ, phục hồi di tích – Cấp chứng chỉ theo quy định của cục di sản – Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

=> Khóa học an toàn lao động – Khóa học bất động sản


Thông báo
V/ mở khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Kính gửi: Các lãnh đạo doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu học tập

– Căn cứ luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002;
– Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;
– Căn cứ nghị định số 70/2012/NĐ-CP  ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2012;
– Căn cứ thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

1. Đối tượng tham gia lớp học bảo quản – tu bổ – phục hồi di tích:
– Các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích, hiện đang thực hiện một trong các nhiệm vụ:
+ Tư vấn lập dự án tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
+ Thi công tu bổ di tích.
+ Giám sát thi công tu bổ di tích.
+ Quản lý dự án bảo tồn, tu bổ di tích.
– Các đối tượng khác đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Thời gian học bảo quản – tu bổ – phục hồi di tích:
– Lớp học ngày: Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều từ 13h30 đến 16h30
– Lớp học tối từ 18h00 đến 21h00

3. Học phí: 5.000.000 đồng/học viên (bao gồm chi phí: giảng dạy, tài liệu học tập, chứng chỉ).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC BẢO QUẢN – TU BỔ – PHỤC HỒI DI TÍCH
(Theo chương trình khung  đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt với các nội dung chính sau):

– Chuyên đề 1: Tổng quan về Di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam

– Chuyên đề 2: Yếu tố văn hóa trong di tích Việt Nam

– Chuyên đề 3: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gỗ

– Chuyên đề 4: Giới thiệu Nghị định 70/2012NĐ-CP và Thông tư số 18/ TT- BVHTTDL liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

– Chuyên đề 5: Các nguyên tắc bảo tồn di tích

– Chuyên đề 6: Đặc điểm các di tích ở Đồng Bằng Bắc Bộ

– Chuyên đề 7: Xây dựng và thực thi quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

– Chuyên đề 8: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gạch đá

– Chuyên đề 9: Giới thiệu Hiến chương quốc tế về bảo tồn di tích và di chỉ

– Khảo sát thực tế (Các học viên làm việc theo nhóm, xây dựng bài thực hành đối với một di tích cụ thể theo tất cả các nội dung đã học để lập một dự án tu bổ, bảo tồn một di tích cụ thể).

– Viết bài thu hoạch cuối khóa.

4. Giảng viên: Các chuyên gia, giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích của Trường ĐH Văn Hóa và Cục Di Sản trực tiếp giảng dạy.

5. Chứng chỉ: Học viên hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của khóa học được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng bảo quản – tu bổ – phục hồi di tích và được hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà HH1C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 024. 666.077.80

Hotline:  0966.7777.80 – Zalo: 0966.7777.80

Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

лобановский александр досьебиточки этоaccounting software for personal financesвинперст отзывыфото карих глаз市松 張り