THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp nghề năm 2016

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Khoan khai thác dầu khí năm 2016 như sau:

=> Hệ thống điện

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA KHAI THÁC DẦU KHÍ:

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ và thiết bị trong hệ thống nâng hạ, hệ thống phát lực, hệ thống khí nén, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống quay cần, hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống kiểm soát giếng;

+ Trình bày được quy trình vận hành hệ thống nâng hạ, hệ thống phát lực, hệ thống khí nén, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống quay cần, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống kiểm soát giếng;

+ Liệt kê được các tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành các hệ thống thiết bị khoan khai thác dầu khí;

+ Trình bày được các thủ tục hành chính và quy định về bàn giao công việc;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

– Kỹ năng:

+ Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, vật tư theo phương án tổ chức lắp đặt dụng cụ thiết bị trong hệ thống khoan khai thác dầu khí;

+ Kiểm tra thiết bị vật tư đúng chủng loại, số lượng; vận chuyển, bảo quản thiết bị, vật tư, phụ kiện;

+ Lắp đặt được dụng cụ, thiết bị và kiểm tra chất lượng sau khi lắp đặt;

+ Kiểm tra thử nghiệm, bảo quản trang bị an toàn, vật tư dự phòng; nhận biết và đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của vật tư dự phòng;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị khoan khai thác dầu khí theo đúng quy trình kỹ thuật;

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong các hệ thống phục vụ cho công tác thi công một giếng khoan;

+ Vận hành thiết bị trong hệ thống khoan khai thác dầu khí đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong thi công lắp đặt hệ thống;

+ Quan sát, kiểm tra và đánh giá được tình trạng làm việc của dụng cụ, thiết bị khoan khai thác dầu khí;

+ Ghi nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành;

+ Giao tiếp được bằng Tiếng Anh với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

  1. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức :

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành dầu khí Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ để làm việc theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc được trên những giàn khoan khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như các giàn khoan khai thác dầu khí của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
  Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Vẽ kỹ thuật 4 Vật liệu cơ khí
2 Cơ kỹ thuật 5 An toàn
3 Điện kỹ thuật 6 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
  Các môn học chuyên môn nghề
1 Thủy lực 8 Hệ thống nâng hạ
2 Nhiệt kỹ thuật 9 Hệ thống tuần hoàn dung dịch
3 Địa chất cơ sở 10 Hệ thống quay cần
4 Địa chất dầu khí 11 Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá
5 Cơ sở khoan khai thác dầu khí 12 Hệ thống chống ống và trám xi măng
6 Thí nghiệm dung dịch khoan & xi măng 13 Hệ thống khí nén
7 Hệ thống phát lực 14 Thực tập sản xuất
Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
1 Tổ chức sản xuất 6 Cơ học thiết bị khoan khai thác
2 Thực tập địa chất cơ sở 7 Địa chất dầu khí Việt Nam và Đông Nam Á
3 Công nghệ mỏ 8 Đo lường tự động hóa
4 Vật lý vỉa 9 Nguội cơ bản
5 Nguyên lý phá hủy đất đá 10 Hệ thống kiểm soát giếng khoan

THI TỐT NGHIỆP

– Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian không quá 60 phút;

– Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề:

+ Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, trắc nghiệm với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho một học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời;

+ Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học sinh không quá 24 giờ:

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút/hs (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

2 Văn hóa THPT đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở Viết, trắc nghiệm Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Kiến thức, kỹ năng nghề:
– Lý thuyết nghề Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút.

Không quá 60 phút/hs (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

– Thực hành nghề Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp của nghề Không quá 24h/học sinh
* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 24h/học sinh

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam
CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0963.500.911 – 0904.712.978
Email: info@escvietnam.edu.vn – daotaoesc@gmail.com

 

 

 Чехунов Денис Николаевичзимние кроссовки днепропетровсквиза в бельгию спбotz.aveteslaсмартфонов рейтинггде лучший дайвинг в египте