An toàn môi trường là nguyên tắc hàng đầu

Sam Sung Việt Nam - An toàn môi trường là nguyên tắc hàng đầu Vinh danh các cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường an toànSau thành công của chương trình “Đại hội Đổi mới an toàn môi trường Samsung Việt Nam” lần thứ nhất năm 2017, năm 2018, Samsung Việt [...]