Khoan khai thác dầu khí

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề năm 2016 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Khoan khai thác dầu khí năm 2016 như sau: => Hệ thống điện MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA KHAI THÁC DẦU KHÍ: 1.Kiến thức, kỹ năng nghề [...]