Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2018

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2018 I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1. Tình hình thu hút ĐTNN 11 tháng năm 2018 1.1. Tình hình hoạt động Vốn thực hiện: Trong 11 tháng đầu năm 2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp [...]