Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2018 I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1. Tình hình thu hút ĐTNN 10 tháng năm 2018 1.1. Tình hình hoạt động Vốn thực hiện Tính đến ngày 20/10/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài [...]