Báo cáo và thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng báo cáo và thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Bàn chủ trì Hội thảoTrong khuôn khổ Dự án “An toàn và sức khỏe cho người lao động - An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ” (GLO/14/20/USA), ngày 4/12, Bộ Lao động - Thương binh và [...]