Báo đấu thầu số 72

Báo Đấu thầu số 72 ra ngày 19/4/2019 Ngoài việc cập nhật 461 thông báo mời thầu và 566 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn: 1. Hai đợt tăng giá xăng dầu mạnh trong tháng 4 cùng với đợt tăng giá điện trong [...]