Khóa học vận hành máy xây dựng

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học vận hành máy xây dựng Máy xây dựng giúp tiết kiệm sức lao động, mang lại hiệu suất lao động cao. Song nếu không biết vận hành máy xây dựng vừa không mang lại hiệu quả mà còn gây thiệt hại về tài [...]