Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề năm 2016 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò năm 2016 như sau: => Khoan khai thác mỏ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp : [...]