Chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019 có gì mới?

Chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019 có gì mới? Năm 2019 đánh dấu sự thay đổi của nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những thay đổi này. 1 [...]