Khóa học an toàn lao động tại Quảng Nam

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM  Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động [...]