Khóa học đấu thầu tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam  mở khóa học nghiệp vụ đấu thầu được tổ chức theo quy định thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết thúc khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản tại Viện quản [...]