Lớp học đấu thầu tại Thái Nguyên

Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam  mở khóa học nghiệp vụ đấu thầu được tổ chức theo quy định thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại tỉnh Thái Nguyên. Kết thúc khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản tại Viện quản lý đào tạo [...]