Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân hạng 1, 2, 3; Bộ xây dựng và sở xây dựng. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam Tòa nhà Rainbow – Bán Đảo Linh [...]