Cấp chứng chỉ kỹ thuật sơ chế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Tên nghề: Lớp học Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thực Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng đào tạo: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thực Số lượng [...]