Chứng chỉ nghề cơ khí

Viện ESC Việt Nam liên kết với các trường nghề đào tạo cấp chứng chỉ nghề cơ khí. Tổ chức thi và nâng bậc chứng chỉ nghề cơ khí 3/7, 4/7, 5/7 các hệ đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm... có giá trị trên toàn quốc. => Chứng chỉ vận hành xe [...]