Chứng chỉ nghề kỹ thuật lắp đặt giàn giáo

Viện ESC Việt Nam đào tạo khóa học sơ cấp nghề và kết thúc khóa học ESC Việt Nam cấp chứng chỉ nghề kỹ thuật lắp đặt giàn giáo cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập trên toàn quốc. Tổ chức thi và nâng bậc nghề kỹ thuật lắp đặt giàn [...]