Khóa học sơ cấp cứu

Trong cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ, tai nạn hoặc sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với một Viện ESC Việt Nam thì kỹ năng sơ cứu y tế là một yêu cầu bắt buộc bởi tất cả đều muốn con cái của họ được an toàn khi ở [...]