Chứng chỉ vận hành xe nâng

Viện ESC Việt Nam Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ lái xe nâng, chứng chỉ vận hành xe nâng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập trên toàn quốc. Tổ chức thi và nâng bậc nghề lái xe nâng, vận hành xe nâng bậc 3/7, 4/7, 5/7, tổ chức đào tạo [...]