Đo lường điện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề năm 2016 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Đào tạo chuyên ngành đo lường điện  năm 2016 như sau: => Điều khiển phương tiện thủy nội địa MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG ĐIỆN Kiến thức, [...]