Báo đấu thầu Có 76 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 02/04: Có 76 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm Thứ Năm, 4/4/2019 07:00 (BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 02/4/2019, có 76 thông báo KHLCNT chậm. Ngày 02/04: Có 76 thông báo kế hoạch lựa [...]