Đảm bảo an toàn hàng hải

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề  năm 2016 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Đảm bảo an toàn hàng hải năm 2016 như sau: => Công nghệ kỹ thuật điện tử MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - [...]