Khoan khai thác mỏ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề năm 2016 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Khoan khai thác mỏ năm 2016 như sau: => Khoan khai thác dầu khí MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOAN KHAI THÁC MỎ:               Kiến thức, kỹ năng nghề [...]