Khai giảng khóa học lái máy ủi

Khóa học lái máy ủi tại viện đào tạo ESC Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN SINH Với mục tiêu đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo máy ủi, tổ chức sản xuất và an toàn lao động; lái [...]