Đấu thầu là gì

Đấu thầu là gì? Các loại hình đấu thầu (VNF) - Cùng ESC Việt Nam tìm hiểu đấu thầu (tender) là gì? Đấu thầu (tender) là việc đặt giá để thi công một dự án, mua một sản phẩm, tài sản hoặc chứng khoán tài chính Đấu thầu là gì? Đấu thầu (tender) là việc đặt giá [...]