‘Cò’ giấy phép hành nghề xây dựng

Trên thị trường hiện có rất nhiều rao vặt cung cấp dịch vụ làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với pháp nhân và chứng chỉ hành nghề cho cá nhân kèm theo cam kết hỗ  trợ tất cả các điều kiện còn thiếu: “thiếu gì bổ sung nấy”. Theo quy định [...]