Hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của dân tộc Việt Nam trong những thập niên tới

Hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của dân tộc Việt Nam trong những thập niên tới (Xem tin ảnh) (MPI) – Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 diễn ra ngày 04/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chỉ có sự thành công [...]