Học chương trình gì để bằng tốt nghiệp được ghi ‘chương trình chất lượng cao’?

Học chương trình gì để bằng tốt nghiệp được ghi 'chương trình chất lượng cao'?   Trên bằng tốt nghiệp của người học học chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ được ghi bổ sung nội dung “chương trình chất lượng cao” - theo quy định mới của Bộ Lao động [...]