Học sinh tiểu học thể hiện kỹ năng tiếng Anh

Học sinh tiểu học thể hiện kỹ năng tiếng Anh ấn tượng - Hiện nay, nhiều trẻ em Việt Nam học Tiếng Anh từ rất sớm, làm bài tập ngữ pháp, viết luận rất “siêu” nhưng khi gặp người nước ngoài lại rất khó khăn khi “bật”. Đó không phải là hiện tượng cá biệt, nếu [...]