Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Hội đồng ngành

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Hội đồng ngành/Hội đồng tư vấn ngành  Tiếp nối thành công của Hội thảo các đối tác phát triển tháng 6/2018, ngày 04/12/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Đại [...]