Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy

1. Các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: - Tư vấn thiết kế; - Tư vấn thẩm định; - Tư vấn giám sát; - Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; - Tư vấn chuyển [...]