Hướng dẫn viên du lịch

Viện Quản Lý Đào Tạo Thông báo về việc tổ chức khóa học hướng dẫn viên du lịch và cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tại các tỉnh thành trên toàn quốc.  => Chuyên viên tài chính ngân hàng Hướng dẫn viên du lịch là người sử dụng ngôn ngữ đã lựa chọn [...]