Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng: Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác Tài chính Chiều 18/12/2018, tại Hà Nội, Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác [...]