Lớp học an toàn lao động tại Hải Phòng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HẢI PHÒNG Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam với đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Cục Quản lý An toàn – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ [...]