Khóa học chuyên viên kế toán

Sử dụng được một số phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp. Làm kế toán ngày nay không phải đơn giản lúc nào cũng có thể tính bằng tay hay trên sổ sách… Kế toán trong thời hiện đại phải biết kết hợp với những ứng dụng tin [...]