Khóa học chuyên viên quản trị kinh doanh

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết về chuyên ngành quản trị kinh doanh. SV tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị dịch vụ, quản trị nhân sự… có thể làm công tác quản [...]