Điều khiển phương tiện thủy nội địa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề năm 2016 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Điều khiển phương tiện thủy nội địa năm 2016 như sau: => Điện dân dụng MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Kiến thức: [...]