Hàn điện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Sơ cấp nghề năm 2016 - 2017 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Sơ cấp nghề chuyên ngành Hàn điện năm 2016 - 2017 như sau: =>  Nguội căn bản I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: - Kiến [...]