Khóa học hành nghề hoạt động đấu thầu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam mở khóa học hành nghề hoạt động đấu thầu được tổ chức theo quy định thông tư 2015/TT-BKH Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày [...]